Giỏ hàng

Hung Dinh Nguyen

CEO - TAKEUNI

TakeUni định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đồng phục chất lượng cao cho khối trường học , tổ chức và doanh nghiệp bằng tâm huyết , uy tín và không ngừng đổi mới.

Facebook Youtube Twitter Linkedin Top