1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:

– Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ Email, Số điện thoại di động, Ngày sinh, Giới tính

– Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

+ Giao hàng cho quý khách đã mua tại Takeuni

+ Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

+ Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

+ Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web takeuni.vn của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách. Ngoài ra, takeuni.vn sẽ sử dụng thông tin của quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng (nếu có sau này); xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng: hỗ trợ mua sản phẩm; giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp.
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website Takeuni.vn
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Takeuni.vn
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

– Takeuni.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. ĐỒI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI CHỈ XÓA ĐI DỮ LIỆU NÀY NẾU KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU: 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu công ty thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến ban quản trị của website tại địa chỉ trên đây nếu thành viên tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng. Công ty có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP & QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Địa chỉ: 35B/603 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 085 686 3939

Email: info@takeuni.vn

6. PHƯƠNG TIỆN & CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN & CHÌNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH: 

– Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới info@takeuni.vn để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
– Tại Takeuni.vn , sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

– Takeuni.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này,chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; 

(b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Nếu Quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Takeuni.vn xâm phạm, hay bị sử dụng sai mục đích, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@takeuni.vn, yêu cầu của Quý khách sẽ được tiếp nhận và được giải quyết theo đúng quy định.