HỢP TÁC KINH DOANH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

TakeUni hiện nay đang tích cực mở rộng và luôn mong muốn được hợp tác với Quý Anh/Chị Cộng Tác Viên có am hiểu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Tổ Chức Giáo Dục và Doanh Nghiệp nói chung và ngành kinh doanh đồng phục nói riêng từ đó hiểu rõ về chiến lược, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà  đang Công ty hướng tới cũng như đồng hành cùng nhau phát triển hơn nữa ngành đồng phục tại Việt Nam với những tiêu chí như sau:

1. Quyền lợi: 

   + Được Chia sẻ/ Đào tạo về Năng lực, chiến lược, tầm nhìn và các giá trị sản phẩm mà Công ty đã và đang xây dựng trên thị trường 35 năm qua.

   + Không cần chi phí kinh doanh: TakeUni sẽ thực hiện cung cấp đầy đủ Sale Kits sẵn sàng trong việc phát triển khách hàng sau khi ký hợp đồng.

   +  Công ty luôn đồng hành khi tiếp cận, xây dựng giải pháp và chốt deal.

   + Được chia sẻ hoa hồng, lợi nhuận theo đúng hợp đồng.

2. Trách nhiệm: 

  + Có trách nhiệm lan tỏa đúng, đủ các giá trị cốt lõi của Công ty.

3. Quy trình hợp tác:

 + Thống nhất về các tiêu chí hai bên đưa ra.

 + Ký hợp đồng hợp tác.

 + Đồng hành phát triển khách hàng tiềm năng.

 + Nhận hoa hồng /lợi nhuận theo đơn hàng.

HỢP TÁC KINH DOANH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

TakeUni hiện nay đang tích cực mở rộng và luôn mong muốn được hợp tác với Quý Anh/Chị Cộng Tác Viên có am hiểu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Tổ Chức Giáo Dục và Doanh Nghiệp nói chung và ngành kinh doanh đồng phục nói riêng từ đó hiểu rõ về chiến lược, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà  đang Công ty hướng tới cũng như đồng hành cùng nhau phát triển hơn nữa ngành đồng phục tại Việt Nam với những tiêu chí như sau:

1. Quyền lợi: 

   + Được Chia sẻ/ Đào tạo về Năng lực, chiến lược, tầm nhìn và các giá trị sản phẩm mà Công ty đã và đang xây dựng trên thị trường 35 năm qua.

   + Không cần chi phí kinh doanh: TakeUni sẽ thực hiện cung cấp đầy đủ Sale Kits sẵn sàng trong việc phát triển khách hàng sau khi ký hợp đồng.

   +  Công ty luôn đồng hành khi tiếp cận, xây dựng giải pháp và chốt deal.

   + Được chia sẻ hoa hồng, lợi nhuận theo đúng hợp đồng.

2. Trách nhiệm: 

  + Có trách nhiệm lan tỏa đúng, đủ các giá trị cốt lõi của Công ty.

3. Quy trình hợp tác:

 + Thống nhất về các tiêu chí hai bên đưa ra.

 + Ký hợp đồng hợp tác.

 + Đồng hành phát triển khách hàng tiềm năng.

 + Nhận hoa hồng /lợi nhuận theo đơn hàng.

Đăng ký trở thành đối tác    Doanh Nghiệp của bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp đồng phục mới ?
    Vui lòng hãy để lại thông tin để xem TakeUni sẽ cung cấp cho Doanh Nghiệp của bạn những gì. Chúng tôi có thể là sự phù hợp hoàn hảo của bạn!