TỰ HÀO VỀ LỊCH SỬ TAKEUNI

TỰ HÀO VỀ LỊCH SỬ TAKEUNI

TakeUni là đơn vị doanh nghiệp gia đình được sáng lập bởi bà Trần Thị Hồi – là người hoạt động hơn 35 năm trong ngành giáo dục. Bà là người tiên phong phát động phong trào đưa đồng phục vào học đường một cách toàn diện. Đến năm 2009, thế hệ thứ 2 của thương hiệu tập trung cải tiến sản phẩm theo xu hướng hội nhập quốc tế, làm mới những sản phẩm đã lỗi thời theo tốc độ phát triển của xã hội, áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại để tăng năng suất vượt trội, đáp ứng được sản lượng hàng hoá ngày một tăng, thực hiện các hợp đồng lớn trong thời gian ngắn

TakeUni là đơn vị doanh nghiệp gia đình được sáng lập bởi bà Trần Thị Hồi – là người hoạt động hơn 35 năm trong ngành giáo dục. Bà là người tiên phong phát động phong trào đưa đồng phục vào học đường một cách toàn diện. Đến năm 2009, thế hệ thứ 2 của thương hiệu tập trung cải tiến sản phẩm theo xu hướng hội nhập quốc tế, làm mới những sản phẩm đã lỗi thời theo tốc độ phát triển của xã hội, áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại để tăng năng suất vượt trội, đáp ứng được sản lượng hàng hoá ngày một tăng, thực hiện các hợp đồng lớn trong thời gian ngắn

Đến nay, TakeUni đã trở thành thương hiệu uy tín đồng hành lâu năm cùng các quý khách hàng doanh nghiệp như Tập đoàn Viễn thông FPT, Tập đoàn Flamingo Holding, Tập đoàn ngân hàng BIDV, Tập đoàn Viettel, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn TOJI, Trường Liên cấp Vinschool, Trường Liên cấp Việt Úc, Trường Liên cấp Brighton College Việt Nam, Trường Quốc tế Westlink, Trường Hanoi Toronto, Trường TH Chu Văn An, … với sản phẩm đồng phục học sinh chất lượng.

Đến nay, TakeUni đã trở thành thương hiệu uy tín đồng hành lâu năm cùng các quý khách hàng doanh nghiệp như Tập đoàn Viễn thông FPT, Tập đoàn Flamingo Holding, Tập đoàn ngân hàng BIDV, Tập đoàn Viettel, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn TOJI, Trường Liên cấp Vinschool, Trường Liên cấp Việt Úc, Trường Liên cấp Brighton College Việt Nam, Trường Quốc tế Westlink, Trường Hanoi Toronto, Trường TH Chu Văn An, … với sản phẩm đồng phục học sinh chất lượng.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

TakeUni định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đồng phục chất lượng cao cho khối trường học, tổ chức và doanh nghiệp bằng tâm huyết, uy tín và không ngừng đổi mới.

TakeUni định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đồng phục chất lượng cao cho khối trường học, tổ chức và doanh nghiệp bằng tâm huyết, uy tín và không ngừng đổi mới.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Cách mạng hóa ngành đồng phục Việt Nam bằng cách liên tục đặt ra các tiêu chuẩn mới về tính thời trang, đồng bộ và tiện ích nhằm cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế – sản xuất – cung ứng hệ đồng phục nhận diện khác biệt cho mỗi khách hàng.

Cách mạng hóa ngành đồng phục Việt Nam bằng cách liên tục đặt ra các tiêu chuẩn mới về tính thời trang, đồng bộ và tiện ích nhằm cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế – sản xuất – cung ứng hệ đồng phục nhận diện khác biệt cho mỗi khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI