HỢP TÁC KINH DOANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

TakeUni hiện nay đang tích cực mở rộng và luôn mong muốn được hợp tác với Quý Tổ Chức, Doanh Nghiệp từ đó hiểu rõ về chiến lược, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà TakeUni đang hướng tới cũng như đồng hành cùng nhau phát triển hơn nữa ngành đồng phục tại Việt Nam với những tiêu chí như sau:

 HỢP TÁC KINH DOANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

TakeUni hiện nay đang tích cực mở rộng và luôn mong muốn được hợp tác với Quý Tổ Chức, Doanh Nghiệp từ đó hiểu rõ về chiến lược, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà TakeUni đang hướng tới cũng như đồng hành cùng nhau phát triển hơn nữa ngành đồng phục tại Việt Nam với những tiêu chí như sau:

Đăng ký trở thành đối tác

Đăng ký trở thành đối tác    Doanh Nghiệp của bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp đồng phục mới ?
    Vui lòng hãy để lại thông tin để xem TakeUni sẽ cung cấp cho Doanh Nghiệp của bạn những gì. Chúng tôi có thể là sự phù hợp hoàn hảo của bạn!

    Doanh Nghiệp của bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp đồng phục mới ?
    Vui lòng hãy để lại thông tin để xem TakeUni sẽ cung cấp cho Doanh Nghiệp của bạn những gì. Chúng tôi có thể là sự phù hợp hoàn hảo của bạn!